Vi trenger et rådgivningskontor for døve/hørselshemmede og døvblinde i Innlandet

I august 2016 startet jobben med å opprette et rådgivningskontor for døve/hørselshemmede og døvblinde i Innlandet. Døveforeningen Innlandet gikk sammen med Norges Døveforbund om prosjektet Rådgivningstjeneste i Innlandet, med prosjektmidler fra ExtraStiftelsen. Prosjektet ble støttet med 50% stilling over to år. I løpet av denne perioden er håpet at prosjektgruppen skal ha fått informert kommunene og politikerne nok til at de blir med og støtter en rådgivningstjeneste økonomisk.

Underveis i prosjektet er det avdekket et skrikende behov for et rådgivningskontor.

Er man døv og får barn finnes det ikke barselgruppe der man får kommunisert på eget språk. Mange døve/hørselshemmede barn har store utfordringer i fritidsaktiviteter og på skole. Mange yngre døve i Innlandet er arbeidsledige. Ikke pga. utdanning, kunnskap eller ferdigheter, men pga. hørselen sin. Helsepersonell og rådgivere i ulike sektorer er hørende, og har ofte ikke stor innsikt i utfordringene denne gruppen har. Det er ingen til å fange opp den døve når han blir deprimert. Det er stor psykisk uhelse blant døve. Det er verre å ligge på sykehuset som døv enn som hørende pga. mangelfull kommunikasjon. Det er forferdelig tung å sitte i fellesskap på et eldresenter med mennesker du ikke kan kommunisere med.

Dette er noen eksempler på behov som er avdekket i Innlandet. Men det finnes mange, mange flere.

Sektorene i de forskjellige kommunene merker ofte ikke at de har døve innbyggere. Mange døve kvier seg for å ta kontakt, selv ved behov. Mange reiser utenbys for å få hjelp. Og mange døve flytter ut fra kommunen sin, og inn til større byer i Norge.

Ved et kommunesamarbeid for å få opprettet et rådgivningskontor for døve i Innlandet, tror vi at mange kommuner vil oppleve en besparelse. (Fra trygdemottaker til skatteyter.) Og mange døve kan få hjelp til bedre psykisk helse.

Venter du på å se hva nabokommunen gjør med et rådgivningskontor i sitt budsjett?

Alle prosjektgruppen prater med er positive til en rådgivningstjeneste for døve. Alle! Likevel er det vanligste svaret prosjektet får fra kommunene at de vil avvente hva de andre kommunene gjør. Dette hjelper de døve svært lite. De trenger et JA, vi vil være med å opprette en rådgivningstjeneste!

Vi har laget tre korte filmer som viser forskjellige utfordringer døve/hørselshemmede kan ha i sin hverdag. Og alle tre situasjonene kan la seg løse med enkle grep. Slik som mange av hverdagsutfordringene til døve kan.

Direktøren:

https://youtu.be/qUsaplf5ziQ

Gravid dame:
https://youtu.be/NrZr22nQVq0

Eldre mann:

https://youtu.be/oQE6n4RE27M

Behovet er stort. Handling trengs!

Ta kontakt med prosjektleder Unn Østby, på unn@doveforbundet.no og/eller tlf 99408986