23. september blir FNs internasjonale dag for tegnspråk

På initiativ fra World Federation of the Deaf (WFD) vedtok FNs generalforsamling enstemmig i går at 23. september hvert år skal bli en internasjonal dag for tegnspråk.

FNs internasjonale dager er markeringsdager der FN eller organisasjoner i FN-systemet ønsker å rette spesiell oppmerksomhet mot forskjellige temaer og problemområder i verden.

Valget av den 23. september sammenfaller med at WFD ble stiftet den 23. september i 1951. Det er også en anerkjennelse av den viktige rollen WFD har for å fremme menneskerettigheter for døve og hørselshemmede mennesker. NDF er medlem i WFD og vår norske representant Hanne Kvitvær er styremedlem. Vi gratulerer WFD for deres flotte arbeid!

For Norges Døveforbund er nyheten fra FN enda en bekreftelse på at det arbeider vi gjør for å fremme norsk tegnspråk er riktig og viktig.

Signalet fra FN er ikke til å ta feil; tegnspråk er et fullverdig språk og er en del av kulturarven. 
Det er i tråd med at stortinget har fastslått at norsk tegnspråk er et språk på lik linje med andre språk og er en del av den norske kulturarven.

NDF vil nå arbeide for at våre politikere og offentlige instanser nasjonalt og lokalt skal bli kjent med FNs internasjonale dag for tegnspråk

Første gang vi skal feire FNs internasjonale tegnspråkdag er søndag den 23. september 2018. 
Se pressemeldingen fra WFD: https://wfdeaf.org/news/un-23-sept-as-international-day-of-sign-languages/