Vil du bli Norges Døveforbunds nye generalsekretær?

NDF er en språkpolitisk organisasjon som jobber for å fremme norsk tegnspråk som et offisielt språk, og for å ivareta norsk tegnspråk som en del av den norske kulturarven.

NDF sitt hovedmål er å jobbe for at døve og hørselshemmede skal oppnå full deltakelse og likestilling på̊ alle områder i samfunnet.

NDF ser på̊ det helhetlige mennesket, og ikke bare på hørselen.

 

NDF er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon som ble stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim.

 

• 19 lokallag og 2 fylkeslag.

• Nærmere 2300 medlemmer.

• Medlemsblad: Døves Tidsskrift, kommer ut 5 ganger i året.

 

Stillingen er en 100% åremålsstilling med 6 års varighet.

 

I stillingen må̊ det påregnes reising, samt arbeid på kveldstid og i helger i forbindelse med styremøter og arrangementer, eller ved internasjonale kongresser der forbundet representeres.

Som generalsekretær vil du være NDFs ansikt utad, både nasjonalt og internasjonalt, på politiske arenaer, i lokallag og i verv.

Generalsekretæren har, sammen med med forbundsstyret, administrasjonsstaben og lokale døveforeninger, ansvar for å drive NDFs arbeid.

Arbeidsstedet vil være på NDFs hovedkontor på Grensen 9 i Oslo.

 

Ansvar og oppgaver til stillingen vil blant annet være:

• Være forbundets daglige leder med personalansvaret for ansatte i administrasjonen og i andre prosjektstillinger.

• Administrere forbundskontoret, og ha ansvaret for daglig drift av forbundet.

• Ta ansvar for, og følge opp forbundets budsjett, samt ha løpende oversikt over økonomien.

• Være administrativt ansvarlig for styremøter, med tilhørende forberedelser, rapportering, protokoll føring, oppfølging og dokumentasjon.

• Følge opp NDFs strategiplan og handlingsplan.

• Drive og utvikle informasjonsarbeid rettet mot lokallag, samarbeidspartnere og

politikere.

• Videreutvikle og modernisere NDF gjennom nytenkning, samt utvikle effektiv drift.

• Ansvarlig redaktør i medlemsbladet, Døves Tidsskrift.

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

• God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk tegnspråk, norsk og engelsk.

• Tilknytning til døves kultur og identitet vektlegges.

•Kompetanse til døve, tegnspråk og døvekultur vektlegges.

• God økonomiforståelse

• Administrativ/leder erfaring eller administrativ/leder utdanning på høyskolenivå

• God erfaring med bruk av dataverktøy og sosiale medier

 

Personlige egenskaper:

• Engasjement og hjerte for språklige minoriteter.

• Evne til å styrke NDF som en språklig og kulturell organisasjon.

• En synlig og tydelig leder.

• Evne til å prioritere, delegere og tenke strategisk.

• Gode samarbeidsevner.

• Høy arbeidskapasitet.

• Personlig egnethet vektlegges sterkt.

 

Tiltredelse:

Etter nærmere avtale. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 15.3.2018.

Søknad, med CV sendes til Norges Døveforbundet, v/ Hedvig Sinnes, Grensen 9, 0159  Oslo

Spørsmål om stillingen rettes til forbundsstyreleder Hedvig Sinnes SMS 916 81 546 / epost hedvig@doveforbundet.no og nestleder Camilla Høiberg epost camilla@doveforbundet.no