Informasjon om hva som skjer med tolketjenesten

Som resultat av #stoppnav aksjonen NDF hadde for halvannet år skjer det nå to ting: 1 Arbeids- og sosialdepartementet ga i fjor høst konsulentfirmaet Proba samfunnsanalyse oppgaven å se på en mulig organisering av tolketjenesten utenfor NAV. Proba og departementet har invitert til et møte den 11. april og da får vi vite hvilke tanker Proba har rundt organisering av tolketjenesten. Endelig rapport og anbefaling om organiseringen av tolketjenesten kommer sannsynligvis i løpet av våren. 2 Departementet har også «oppfordret» NAV til å samarbeide med brukerorganisasjonene for å se på forbedring av blant annet; Akutt tolketjenesten, bildetolk og kompetanseheving av tolkene. Vi brukerorganisasjonene, NDF, LSHDB. FNDB og HLF samarbeider nå med NAV og har etablert Utviklingsforum for forbedring av tolketjenesten. Akkurat nå har dette forumet fokus på å forbedre akuttolketjenesten. Dagens ordning med akuttolketjenesten fordelt på fire regioner med forskjellige tlf. nr og svak bemanning er ikke godt nok. NDF jobber mye bak kulissene for å forbedre tolketjenesten og vi optimister og forventer å se resultater av det i tiden fremover. Under finner du brev som NAV har skrevet utviklingsforumet og som ligger på NAV-intranett NDF ønsker alle våre tillitsvalgte, medlemmer og støttespillere en fin påske!

VedleggStørrelse
Referat tolkeforum mars83.24 KB