Tolketjenesten har døgnvakt

– Ikke alle er kjent med at NAV har en egen akuttvakt for tolketjenester. Derfor er det også viktig å få informert om tjenesten, slik at folk vet hvilket nummer de kan sende SMS til dersom de får et akutt behov for tolk. Akuttvakta kan kontaktes i situasjoner der det er et akutt behov for tolketjenester. Eksempler på dette er ulykker, brann, kontakt med politiet eller legevakttjenesten. Tjenesten kan brukes av alle. Det vil si både døve, døvblinde, hørselshemmede, eller tegnspråkhemmede som trenger tolk. NAV vurderer at behovet er akutt når det å vente til neste virkedag får urimelig store konsekvenser for enkeltpersoner. Akuttvakta vurderer om behovet er akutt og prøver deretter å skaffe tolk. Vakttelefonen, som også tar imot taleoppringninger, er betjent når hjelpemiddelsentralene er stengt, samt i helger og helligdager. Region Nord: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark - 95 83 52 01 Region Sør: Buskerud, Vestfold og Telemark - 46 42 28 62 Region Vest: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane - 99 48 18 10 Region Øst: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland - 46 40 77 90