Pressemelding: Ansettelse av ny generalsekretær i Norges Døveforbund

Petter Noddeland er ansatt som ny generalsekretær med tiltredelse 1.august 2018.

Noddeland kjenner godt til organisasjonen, ettersom han har vært ansatt i Norges Døveforbund som interessepolitisk medarbeider og prosjektkoordinator siden år 2015.
Han har også ved et par anledninger vært fungerende generalsekretær.


Noddeland startet sin interessepolitiske-reise via flere ulike tillitsverv i døveorganisasjonen, blant annet sittet i styret i Norges Døveforbunds Ungdom og Oslo døveforening. Han var med og etablerte Oslo Døveforening sin ungdomsklubb «Paff».

Noddeland har en bachelor i «Entreprenørskap og økonomi» fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han behersker norsk tegnspråk, amerikansk tegnspråk, internasjonal kommunikasjon for døve, norsk og engelsk.

 

Forbundsstyret i Norges Døveforbund vil samtidig takke Bjørn A. Kristiansen for hans gode arbeid som generalsekretær de 6 siste årene. Gjennom over 20 år som ansatt i døveforbundet, har Kristiansen bidratt på forskjellige områder. Blant annet innenfor kultur, prosjekter i administrasjon og interessepolitiske arbeidet.

 

For mer informasjon, kontakt fungerende forbundsleder

 Camilla Høiberg: SMS 99 09 04 01/ camilla@doveforbundet.no