Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift er et medlemsblad for medlemmer av Norges Døveforbund. Bladet kommer ut åtte ganger i året med aktuelle saker, både lokalt og nasjonalt, samt internasjonalt. Bladet kommer ut månedene februar, mars, april/mai, juni, september, oktober og november.

Bli medlem og få tilsendt medlemsbladet Døves Tidsskrift. Har du ideer eller tilbakemeldinger til Døves Tidsskrift? Send en e-post til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no