Fylkes- og lokallag

Norges Døveforbund har 18 lokallag (døveforeninger) og 1 fylkeslag. Lokalforeningene tilbyr sosiale aktiviteter, arrangerer kurs, tegnspråkkurs og samtalegrupper, driver besøkstjeneste og hjelper medlemmene gjennom opplysningsarbeid. Lokalforeninger rekrutterer brukermedvirkere og driver lokalt påvirkningsarbeid. Noen lokalforeninger driver prosjekter som har fått midler fra ExtraStiftelsen via Norges Døveforbund. 

Spørsmål sendes til organisasjonskonsulent Bibbi Hagerupsen

Lokalforeninger

Lokallag Leder Kontaktperson
Akershus Døveforening Odd Skjellum Terje Karlsen
Aust-Agder Døveforening Ccoc Salvesen Jan Fraas
Bergen Døvesenter Edvard Rundhaug Rune Anda
Drammen Døveforening Ryszard Sosna Tore Alfredsen
Haugaland Døvesenter Anita Helen Oksnes
Innlandet Døveforening Tore Mikal Kolvik
Kristiansand Døveforening / Vest-Agder Døveforening Tommy Andre Johannessen
Møre og Romsdal Døveforening Rolf Inge Otterdal Harald Oppigård
Norges Døveforbund – Stavanger (Stavanger DF) Jonny Thoresen Hanne Kvitvær
Oslo Døveforening Matthijs Terpstra Vidar R. Sæle
Ringerike og Omegn Døveforening Inger Marie Lizama
Salten Døveforening Daniel Mosti
Sogn og Fjordane Døveforening Irene Nornes
Telemark Døveforening Ole Kjell Mosand Bjørn Egil Hammerlund
Tromsø Døveforening Helene Henriksen Knut Fredrik Nilsen
Trondheim Døveforening Jan Atle Fjelldalselv Solveig Fremstad
Trøndelag Døveforening Region Nord Nina Hauge Marthe Øyan
Vestfold Døveforening Christine Marie Dale Winge
Østfold Døveforening Rune Ohrstrand